Ενδεικτικές δημοσιεύσεις και ομιλίες:

 

Συγγραφή κεφαλαίων σε ιατρικά συγγράμματα

 1. Vikelis M. and Rapoport A.M. Overview of oral triptans. In: Hans-Christoph Diener & David W Dodick (eds). Triptans for migraine. Future Medicine E-Books, London, UK.ISBN 987-1-78084-067-3 (epub, 2012).

 1. Βικελής Μ. Ημικρανία. Στο: Σωτηρόπουλος Α., Σκληρός Ε., Τούντας Χ.: Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύγχρονες απόψεις και συστάσεις. Υπό έκδοση.
 2. Βικελής Μ. Κεφαλαλγίες. Στο: Σωτηρόπουλος Α., Σκληρός Ε., Τούντας Χ.: Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύγχρονες απόψεις και συστάσεις. Υπό έκδοση.
 3. Βικελής Μ και Βλάχος Γ. Άνοια. Στο: Σωτηρόπουλος Α., Σκληρός Ε., Τούντας Χ.: Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύγχρονες απόψεις και συστάσεις. Υπό έκδοση.
 4. Βικελής Μ και Βλάχος Γ. Επιληψία. Στο: Σωτηρόπουλος Α., Σκληρός Ε., Τούντας Χ.: Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύγχρονες απόψεις και συστάσεις. Υπό έκδοση.
 5. Βλάχος Γ και Βικελής Μ. Πολλαπλή Σκλήρυνση. Στο: Σωτηρόπουλος Α., Σκληρός Ε., Τούντας Χ.: Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύγχρονες απόψεις και συστάσεις. Υπό έκδοση.
 6. Βικελής Μ. Αντιμετώπιση ασθενούς με οξεία κεφαλαλγία στο τμήμα επειγόντων. Κατευθυντήριες οδηγίες. Στο: Μπαλτόπουλος Γ. Εντατική Θεραπεία &  Επείγουσα Ιατρική: Κατευθυντήριες οδηγίες. Εκδόσεις Πασχαλίδη 2010, σε 1134-1141.
 7. Βικελής Μ., Πολιτάκης Π., Ξιφαράς Μ., Μητσικώστας Δ.Δ.. Ημικρανία. Στο: Σωτηρόπουλος Α., Σκληρός Ε., Τούντας Χ.: Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύγχρονες απόψεις και συστάσεις, 2η έκδοση,  Εκδόσεις Σελίδα, 2008, σελίδες 321-338.
 8. Βικελής Μ., Σαλή Δ., Καψαλάκης Ι., Μητσικώστας Δ.Δ.. Επιληψία. Στο: Σωτηρόπουλος Α., Σκληρός Ε., Τούντας Χ.: Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύγχρονες απόψεις και συστάσεις, 2η έκδοση,  Εκδόσεις Σελίδα 2008,σελίδες 305-320.
 9. Βικελής Μ., Παπατριανταφύλλου Ι., Καραγεωργίου Κλ.. Άνοια. Στο: Σωτηρόπουλος Α., Σκληρός Ε., Τούντας Χ.: Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύγχρονες απόψεις και συστάσεις, 2η έκδοση,  Εκδόσεις Σελίδα 2008, σελίδες 287-304.
 10. Βικελής Μ., Ξιφαράς Μ., Καλλιμάνης Χ., Πολιτάκης Π., Μητσικώστας Δ.Δ.. Ημικρανία. Στο: Σωτηρόπουλος Α., Σκληρός Ε., Τούντας Χ.: Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύγχρονες απόψεις και συστάσεις. Σελίδες 239-258. Εκδόσεις Σελίδα, Αθήνα, 2006.
 11. Βικελής Μ., Πολιτάκης Π., Σαλή Δ., Ξιφαράς Μ., Μητσικώστας Δ.Δ.. Επιληψία. Στο: Σωτηρόπουλος Α., Σκληρός Ε., Τούντας Χ.: Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύγχρονες απόψεις και συστάσεις. Σελίδες 227-238. Εκδόσεις Σελίδα, Αθήνα, 2006.
 12. Βικελής Μ., Παπατριανταφύλλου Ι., Δημητρέλος Δ., Καρακώστας Φ., Καραγεωργίου Κλ.. Άνοια. Στο: Σωτηρόπουλος Α., Σκληρός Ε., Τούντας Χ.: Αντιμετώπιση συνήθων παθήσεων στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Σύγχρονες απόψεις και συστάσεις. Σελίδες 211-226. Εκδόσεις Σελίδα, Αθήνα, 2006.
 13. Μητσικώστας Δ.Δ. και Βικελής Μ. Θεραπεία της αθροιστικής κεφαλαλγίας. Στο: Μητσικώστας Δ.Δ., Κεφαλαλγίες, σελίδες 247-254. Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα, 2004.
 14. Μητσικώστας Δ.Δ. και Βικελής Μ. Θεραπεία της κεφαλαλγίας τύπου τάσεως. Στο: Μητσικώστας Δ.Δ., Κεφαλαλγίες, σελίδες 199-209. Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα, 2004.
 15. Βικελής Μ. και Μητσικώστας Δ.Δ.. Θεραπεία της ημικρανίας. Στο: Μητσικώστας Δ.Δ., Κεφαλαλγίες, σελίδες 141-176. Εκδόσεις Βήτα, Αθήνα, 2004.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή ιατρικά περιοδικά :

 1. Vikelis Μ, Spingos KC and Rapoport AM. The iontophoretic transdermal system formulation of sumatriptan as a new option in the acute treatment of migraine: a perspective. Therapeutic Advances in Neurological Disorders, DOI: 10.1177/ 1756285615585918
 2. Vagenas V, Vlachos GV, Vlachou N3, Liakopoulos D, Kalaitzakis ME and Vikelis M. A prospective non-interventional study for evaluation of quality of life in patients with Alzheimer’s disease treated with rivastigmine transdermal patch. SAGE Open Medicine, DOI: 10.1177/2050312115587795.
 3. Hadjigeorgiou G, Dardiotis E, Tsivgoulis G, Doskas T, Petrou D, Makris N, Vlaikidis N, Thomaidis T, Kyritsis A, Fakas N, Treska X, Karageorgiou C, Sotirli S, Giannoulis C, Papadimitriou D, Mylonas I, Kouremenos E, Vlachos G, Georgiopoulos D, Mademtzoglou D, Vikelis M, Zintzaras E. Observational Study Assessing Demographic, Economic and Clinical Factors Associated with Access and Utilization of Health Care Services of Patients with Multiple Sclerosis under Treatment with Interferon Beta-1b (EXTAVIA). PLoS One. 2014 Nov 24;9(11):e113933.
 4. Vikelis M, Mitsikostas DD and Rapoport AM. Sumatriptan Iontophoretic Transdermal System for the acute treatment of migraine. Pain Manag. 2014;4(2):123-8. 
 5. Vikelis M, Sandor P, Lainez M, Purdy A, Schoonman G, Rapoport AM, The International Headache Society’s Core Curriculum on Headache for Neurologists. British Journal of Pain, 2012 (6):103-105 
 6. Vikelis M, Mitsikostas DD, Rapoport AM.Sumatriptan iontophoretic patch (NP101): Review of pharmacology, clinical efficacy and safety in the acute treatment of migraine. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 2012 (8): 429-434.
 7. Deligianni C, Vikelis M, Mitsikostas DD. Depression in Headaches: Chronification. Current Οpinion in Νeurology. 2012;25(3):277-83. 
 8. Katsiari CG, Vikelis M, Paraskevopoulou ES, Sfikakis PP, Mitsikostas DD. Headache in Systemic Lupus Erythematosus vs Multiple Sclerosis: A Prospective Comparative Study. Headache, 2011 Oct;51(9):1398-407. 
 9. Vikelis M. and Rapoport A.M. New Drug Delivery Options for Migraine. Expert review of Neurotherapeutics, 2011 Jun;11(6):771-3. 
 10. Mitsikostas DD, Pantes GV, Avramidis TG, Karageorgiou KE, Gatzonis SD, Stathis PG, Fili VA, Siatouni AD, Vikelis M. An Observational Trial to Investigate the Efficacy and Tolerability of Levetiracetam in Trigeminal Neuralgia. Headache. 2010;50(8):1371-1377. 
 11. Mitsikostas DD, Vikelis M, Kodounis A, Zaglis D, Xifaras M, Doitsini S, Georgiadis G, Thomas A, Harmoussi S. Migraine recurrence is not associated to depression or anxiety. Results of a randomized controlled trial. Cephalalgia 2010;30(6):690-5. 
 12. Vikelis M and Rapoport AM. Role of antiepileptic drugs as prophylactic agents for migraine. CNS Drugs 2010;24(1):21-33. 
 13. Tabaki Ν, Vikelis Μ, Besmertis L, Vemmos K, Stathis P, Mitsikostas DD. Apraxia Related with Subcortical Lesions Due to Cerebrovascular Disease. Acta Neurol Scand 2010;122(1):9-14. 
 14. Konstantopoulos Κ, Vikelis Μ, Seikel JA, Mitsikostas DD. The existence of phonatory instability in multiple sclerosis: An acoustic and electroglottographic study. Neurol Sci 2010;31(3):259-68. 
 15. Rallidis LS, Zolindaki MG, Vikelis M, Kaliva K, Papadopoulos C., Kremastinos DT. Elevated soluble intercellular adhesion molecule-1 levels are associated with poor short-term prognosis in middle-aged patients with acute ischaemic stroke. Int J Cardiol 2009;132(2):216-220.
 16. Rallidis LS, Vikelis M, Panagiotakos DB, Liakos GK, Krania E, Kremastinos DT. Usefulness of inflammatory and haemostatic markers to predict short-term risk for death in middle-aged ischaemic stroke patients. Acta Neurol Scand 2008;117(6):415-20. 
 17. Mitsikostas DD, Vikelis M and Viskos A. Obstructive sleep apnoea syndrome associated with refractory chronic headache. Cephalalgia 2008; 28:139–143. 
 18. Vikelis M, and Mitsikostas DD. The role of glutamate and its receptors in migraine. CNS & Neurological Disorders Drug Targets, 2007;6:251-257. 
 19. Vikelis M, Papatriantafyllou J, Karageorgiou C. A novel CADASIL-causing mutation in a stroke patient. SMW, 2007;137:323–325. 
 20. Vikelis M, Xifaras M, Mitsikostas DD. CADASIL: a short review of the literature and a description of the first family from Greece. Functional Neurology, 2006; 21(2): 77-82.
 21. Rallidis LS, Vikelis M., Panagiotakos DB, Rizos I, Zolindaki MG, Kaliva K, Kremastinos DT. Inflammatory markers and in-hospital mortality in acute ischaemic stroke. Atherosclerosis 2006;189(1):193-7. 
 22. Vikelis M, Xifaras M, Magoufis G, Gekas G, Mitsikostas DD. Headache attributed to unruptured saccular aneurysm, mimicking hemicrania continua. Journal of Headache and Pain 2005;6(3):156-158. 
 23. Vikelis M, Xifaras M, Mitsikostas DD. SUNCT syndrome in the elderly. Cephalalgia 2005;25:1091–1092. 
Ομιλίες σε Ιατρικά Συνέδρια
 1. Ομιλία με θέμα “Νευραλγία τριδύμου - Αλγόριθμος διαχείρισης”. Στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Αλεξανδρούπολη, 6-9 Ιουνίου 2015.
 2. Ομιλία με θέμα “Θεραπεία της χρόνιας ημικρανίας με βοτουλινική τοξίνη τύπου Α (BOTOX)”. Στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Αλεξανδρούπολη, 6-9 Ιουνίου 2015 (δορυφορική ομιλία Nexus Medicals).
 3. Ομιλία με θέμα “Κεφαλαλγίες. Στο συνέδριο ”Από τη Washinggton στo Πόρτο Χέλι: Ανασκόπηση από το "American Academy Neurology Meeting 2015" για την πολλαπλή σκλήρυνση». Πόρτο Χέλι 29-31Μαΐου
 4. Ομιλία με θέμα “Botox στη χρόνια ημικρανία: Εισαγωγή, κλινικά δεδομένα και θεωρητικό υπόβαθρο”. Στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Αθήνα, 8-10 Μαΐου 2015.
 5. Ομιλία με θέμα “Ανθεκτικές μορφές Tριδυμικών Kεφαλαλγιών του Aυτονόμου (TACs): φαρμακευτική ή επεμβατική αντιμετώπιση?- Φαρμακευτική”. Στην επιστημονική εκδήλωση με τίτλο 1η Διημερίδα Νευρολογίας «Αντιπαραθέσεις και διλήμματα στην Κλινική Νευρολογία». Διοργάνωση: Νευρολογική Κλινική ΝΝΑ, 251 ΓΝΑ και 401 ΓΣΝΑ. Αθήνα, 6 Μαρτίου 2015.
 6. Ομιλία με θέμα “Προσωπαλγίες – Κλινική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση”. Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση Στη Βιολογία Στόματος- Πρόγραμμα Μαθημάτων Σύγκλεισης” της Οδοντιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα, 5 Μαρτίου 2015.
 7. Ομιλία με θέμα “Προστασία στην Ημικρανία- Επίλυση ενός γρίφου”. Στην επιστημονική εκδήλωση με τίτλο  “Προβληματισμοί στην θεραπευτική αντιμετώπιση της ημικρανιας και της επιληψίας». Αθήνα. 28 Φεβρουαρίου 2015.
 8. Ομιλία με θέμα “Θεραπεία συνήθων κεφαλαλγιών και ο ρόλος της ιβουπροφαίνης”. Στην επιστημονική εκδήλωση με τίτλο  “OTC: Χτίζοντας τη διαφοροποίηση». Διοργάνωση: Αθήνα, 25 Φεβρουαρίου 2015.
 9. Ομιλία με θέμα “Νεότερα δεδομένα στη θεραπεία ημικρανίας και κεφαλαλγίας τάσεως”. Στο 6ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας στην Πρωτοβάθμια Φροτνίδα Υγείας. Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ναύπλιο, 20 Φεβρουαρίου 2015.
 10. Ομιλία με θέμα “Προληπτική θεραπεία πρωτογενών κεφαλαλγιών”. Στην διημερίδα για την Αντιμετώπιση Επειγόντων Νευρολογικών Περιστατικών «Θέματα Νευρολογίας», της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα, 7-8 Φεβρουαρίου 2015.
 11. Ομιλία με θέμα “Χρόνια ημικρανία”. Δορυφορική Ομιλία της εταιρείας Nexus Medicals. Στις Ημέρες Νευρολογίας 2014, 5Ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Πρόληψης, Εκπαίδευσης και Έρευνας Νευρολογικών Νοσημάτων. Λάρισα, 5 Δεκεμβρίου 2014.
 12. Ομιλία με θέμα “Νευροδιέγερση στις Κεφαλαλγίες”. Στο 13Ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα της Νευρολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2014.
 13. Ομιλία με θέμα: “Ημικρανία και Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια. Οι Μύθοι και η Πραγματικότητα στην Κλινική πράξη”. Στο 2ο Συνέδριο "Νεότερες Εξελίξεις στη Νευρολογία και στα Συναφή Πεδία". Διοργάνωση: Γ΄ Νευρολογική Κλινική του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 9-11 Οκτωβρίου 2014.
 14. Ομιλία με θέμα: “Χρόνια Ημικρανία: Πρόγνωση και Επιπλοκές”. Στο 13o Θερινό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Πορταριά Πηλίου, 5-6 Σεπτεμβρίου 2014.
 15. Ομιλία με θέμα: Οι Tριπτάνες από τις Kλινικές Mελέτες στην Kλινική Πράξη: Μεταφέροντας τα Endpoints των Mελετών στις Iατρικές μας Aποφάσεις” (Δορυφορική διάλεξη της εταιρείας Στο 13o Θερινό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Πορταριά Πηλίου, 5-6 Σεπτεμβρίου 2014.
 16. Ομιλία με θέμα “Νευρολογία του τακτικού εξωτερικού ιατρείου: Ο ασθενής με κεφαλαλγία”. Στο 20ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2014.
 17. Ομιλία με θέμα “Τα μονοπάτια του πόνου. Πρόσφατες απόψεις για την αγωγή και τη σημασία τους. Στην Επιστημονικής Ημερίδα «Στοματοπροσωπικός Πόνος, κοινό σημείο συνάντησης Οδοντιατρικών & Ιατρικών Ειδικοτήτων», Αθήνα  21.06.2014. Διοργάνωση: Οδοντιατρικός Σύλλογος Αττικής.
 18. Ομιλία με θέμα “Μελέτες συννοσηρότητας στην πολλαπλή σκλήρυνση. Στο συνέδριο ”Από τη Philadelphia στo Πόρτο Χέλι: Ανασκόπηση από το "American Academy Neurology Meeting 2014" για την πολλαπλή σκλήρυνση». Πόρτο Χέλι 13 - 15 Ιουνίου 2014. Διοργάνωση: Νευρολογική Κλινική ΝΝΑ και Ακαδημία Νευροεπιστημών.
 19. Ομιλία με θέμα “Η σημασία της αξιολόγησης της λειτουργικότητας σε ασθενείς με διαβητικό περιφερικό νευροπαθητικό πόνο”. Δορυφορική Ομιλία της εταιρείας 10ου Πανελλήνιο Συνέδριο Αλγολογίας, Λίμνη Πλαστήρα 15-17/5/2014.
 20. Ομιλία με θέμα Αθροιστική κεφαλαλγία & τριδυμικές αυτόνομες κεφαλαλγίες“.Στη Θεματική Συνάντηση με κύριο θέμα τις “Επείγουσες Καταστάσεις στη Νευρολογία”. Διοργάνωση: Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία. Ιωάννινα, 2 -4 Μαΐου 2014.
 21. Ομιλία με θέμα “Κρίση Ημικρανίας”. Στην διημερίδα για την Αντιμετώπιση Επειγόντων Νευρολογικών Περιστατικών της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Ρίο Αχαΐας, 8-9 Φεβρουαρίου 2014.
 22. Ομιλία με θέμα “Αντιγνωμίες στις κεφαλαλγίας”. Στο Επιστημονικό Πρόγραμμα Επίκαιρες Αντιγνωμίες στη Νευρολογία. Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας και Κλινικής Νευροφυσιολογίας. Βυτίνα Αρκαδίας 31 Ιανουαρίου ως 2 Φεβρουαρίου 2014.
 23. Ομιλία με θέμα “Εφαρμογή Αλλαντικής Τοξίνης στην Κεφαλαλγία;”. Στο 1Ο Σεμινάριο Νευρολογικών Τμημάτων Ομίλου Ιατρικού Αθηνών. Αθήνα, 17-18 Ιανουαρίου 2014.
 24. Ομιλία με θέμα “Τι νεότερο στην κεφαλαλγία”. Στις Ημέρες Νευρολογίας 2013, 4Ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Πρόληψης, Εκπαίδευσης και Έρευνας Νευρολογικών Νοσημάτων. Λάρισα, 8 Δεκεμβρίου 2013.
 25. Ομιλία με θέμα “Συχνές πρωτοπαθείς Κεφαλαλγίες ”. Στο 1Ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο της σειράς Εκπαιδευτικά Σεμινάρια στη Νευρολογία, 2013. Διοργάνωση: Ινστιτούτο Πρόληψης, Εκπαίδευσης και Έρευνας Νευρολογικών νοσημάτων και CambridgeUniversityHospitals. Θεσσαλονίκη, 8 Νοεμβρίου 2013.
 26. Ομιλία με θέμα “Επεμβατικές Θεραπείες στην Ημικρανία”. Στο 12Ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα της Νευρολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013.
 27. Ομιλία με θέμα: “Θεραπεία της Ημικρανίας”. Στο 1ο Συνέδριο "Νεότερες Εξελίξεις στη Νευρολογία και στα Συναφή Πεδία". Διοργάνωση: Γ΄ Νευρολογική Κλινική του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 10 - 12 Οκτωβρίου 2013.
 28. Ομιλία με θέμα: “Κεφαλαλγία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών”. Στο 12o Θερινό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Καλαμάτα, 5-7 Ιουλίου 2013.
 29. Ομιλία με θέμα: “Εξελίξεις στην Κεφαλαλγία. Από τα φάρμακα στις Ιατρικές Συσκευές” Στο 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων.Θεσσαλονίκη, 21 Ιουνίου 2013 (Διοργάνωση Ελληνική Νευρολογική Εταιρεία).
 30. Ομιλία με θέμα: “Κεφαλαλγία και κατάθλιψη. Δύο συμπτώματα μίας νόσου;” Στην επιστημονική εκδήλωση «Συνοσηρότητα κατάθλιψης με συνήθη νευρολογικά νοσήματα: Διαγνωστικοί και θεραπευτικοί προβληματισμοί». Ξυλόκαστρο Κορινθίας, 24-26 Μαΐου 2013 (Διοργάνωση Ελληνική Εταιρεία Κεφαλαλγίας και Ελληνική Εταιρεία Κλινικής Ψυχοφαρμακολόγιας).
 31. Ομιλία με θέμα: “Ημικρανία: Ανίχνευση και αντιμετώπιση στη σύγχρονη κλινική πρακτική από το γιατρό στη ΠΦΥ”. Στο Κλινικό Φροντιστήριο: Από τη Θεωρία στην πράξη. Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Πορταριά Πηλίου 1-3 Μαρτίου 2013.
 32. Ομιλία με θέμα: “Εργαστηριακός έλεγχος στην Πολλαπλή Σκλήρυνση”. Στις Εκπαιδευτικές ημερίδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας «Γ. Παπαδάκης», 13ο έτος. Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 2013.
 33. Ομιλία με θέμα “Τι νεότερο στην κεφαλαλγία”. Στις Ημέρες Νευρολογίας 2012, 3Ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Πρόληψης, Εκπαίδευσης και Έρευνας Νευρολογικών Νοσημάτων. Λάρισα, 2 Δεκεμβρίου 2012.
 34. Ομιλία με θέμα “Κεφαλαλγίες”. Στα εκπαιδευτικά μαθήματα της Β’ Παθολογικής Κλινικής τους Τζανείου Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά. Πειραιάς, 20 Νοεμβρίου 2012.
 35. Ομιλία με θέμα Botoxστη χρόνια ημικρανία”. Στο 11Ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα της Νευρολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2012.
 36. Ομιλία με θέμα: “Η εμπειρία μας από τη χρήση ψυχοτρόπων στους ανοϊκούς ασθενείς”. Στο Επιστημονικό Συμπόσιο: Πρόγραμμα ALCOVE-Η χρήση των ψυχοτρόπων στην άνοια. Ευρωπαϊκές απόψεις και οδηγίες. FocusGroupγια την Ελλάδα. Αθήνα: 12-13 Οκτωβρίου 2012 (διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Άνοιας).
 37. Ομιλία με θέμα: “Διάγνωση της Κεφαλαλγίας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ”. Στο 7ο Πολυθεματικό Σεμινάριο Ελληνικού Κολλεγίου Γενικής Ιατρικής, Πόρτο Χέλι, 01-04 Ιουνίου 2012.
 38. Ομιλία με θέμα: “Χρόνια Καθημερινή Κεφαλαλγία: Τι είναι, πως διακρίνεται”. Στο 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας, Αθήνα 11 Μαΐου 2012.
 39. Ομιλία με θέμα: “Θεραπεία της ημικρανίας”. Στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας, Αθήνα 6-7 Απριλίου 2012.
 40. Ομιλία με θέμα: “Ημικρανία: Σύγχρονη Θεώρηση”. Στις Εκπαιδευτικές ημερίδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας «Γ. Παπαδάκης», 12ο έτος. Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2012.
 41. Ομιλία με θέμα “Επιπλοκές της Ημικρανίας”. Στην διημερίδα για την Κεφαλαλγία “Θέματα Νευρολογίας”, της Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Πάτρα, 4 Φεβρουαρίου 2012.
 42. Ομιλία με θέμα “Διαχείριση ασθενούς με κεφαλαλγία στη Γενική Ιατρική”. Στην πρώτη Επιστημονική Συνάντηση Ελληνικού Κολλεγίου Γενικής Ιατρικής, Καλάβρυτα 27-29 Ιανουαρίου 2012.
 43. Ομιλία με θέμα “Δευτεροπαθείς Κεφαλαλγίες”. Στα εκπαιδευτικά σεμινάρια του Αιγηνίτειου Νοσοκομείου. Ξενοδοχείο Crown Plaza, Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2011.
 44. Ομιλία με θέμα “Ανθεκτική ημικρανία: Διαγνωστικά κριτήρια και θεραπεία ”. Στο 10Ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα της Νευρολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2011.
 45. Ομιλία με θέμα “Θεραπεία της Αθροιστικής Κεφαλαλγίας”. Στο 11o Θερινό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Λευκάδα, 16-18 Σεπτεμβρίου 2011.
 46. Ομιλία με θέμα “Νεότερα δεδομένα στη συμπτωματική θεραπεία της ημικρανίας”. Στο 11o Θερινό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Λευκάδα, 16-18 Σεπτεμβρίου 2011.
 47. Ομιλία με θέμα: “Κεφαλαλγία στα ΤΕΠ. Εργαστηριακός έλεγχος: Πότε και ποιος πρέπει να γίνει”. Στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Αθήνα, 2 Ιουνίου 2011.
 48. Ομιλία με θέμα: “Βελτιστοποιώντας την θεραπεία της ημικρανίας”. Στο 12ο Διεθνές Συνέδριο Νευρολογίας. Λεμεσός, Κύπρος, 13 – 15/05/2011 (Διοργάνωση της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου).
 49. Ομιλία με θέμα: “Θεραπεία της Ημικρανίας”. Στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Α’ Νευρολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήνα, 9 Μαΐου 2011.
 50. Ομιλία με θέμα: “Διαγνωστική Προσέγγιση Κεφαλαλγίας”. Στο Σεμινάριο για την Κεφαλαλγία, Παλαιοχώρι Ορεινής Ναυπακτίας, 12 Μαρτίου 2011 (διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας).
 51. Ομιλία με θέμα: “Θεραπευτική αντιμετώπιση της ημικρανίας”. Στο 2ο Πανελλήνιο Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Εταιρείας Έρευνας και Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Ναύπλιο, 5 Μαρτίου 2011.
 52. Ομιλία με θέμα: “Άλλες Πρωτοπαθείς Κεφαλαλγίες”. Στις Εκπαιδευτικές ημερίδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας «Γ. Παπαδάκης», 11ο έτος. Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2011.
 53. Ομιλία με θέμα “Ημικρανία: Νεότερα δεδομένα”. Στις Ημέρες Νευρολογίας 2010, 1Ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Πρόληψης, Εκπαίδευσης και Έρευνας Νευρολογικών Νοσημάτων. Λάρισα, 4 Δεκεμβρίου 2010.
 54. Oμιλία με θέμα “Παρόν και μέλλον στην προφύλαξη της ημικρανίας”. Στις Ημέρες Νευρολογίας 2010, 1Ο Συνέδριο του Ινστιτούτου Πρόληψης, Εκπαίδευσης και Έρευνας Νευρολογικών Νοσημάτων. Λάρισα, 4 Δεκεμβρίου 2010.
 55. Ομιλία με θέμα “Θεραπεία αθροιστικής κεφαλαλγίας”. Στο 9Ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα της Νευρολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2010.
 56. Ομιλία με θέμα “Ο ρόλος της συμμόρφωσης του ασθενούς στην επιτυχία της θεραπείας στην ημικρανία”. Στο 9Ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα της Νευρολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αθήνα, 3Νοεμβρίου 2010.
 57. Ομιλία με θέμα “Σύγχρονη Θεώρηση της Φαρμακευτικής Θεραπείας της Ημικρανίας”. Στην Επιστημονική Ημερίδα για την Ημικρανία και την Επιληψία, της Β Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής ΑΠΘ. Καβάλα, 11 Σεπτεμβρίου 2010.
 58. Ομιλία με θέμα “Τι νεότερο στην αθροιστική κεφαλαλγία”. Στο 10Θερινό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Βόλος, 4 Σεπτεμβρίου 2010.
 59. Ομιλία με θέμα “Κλινική εικόνα και διάγνωση της ημικρανίας”. Στην Εκπαιδευτική Ημερίδα της Νευρολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών.  Κάντια Ναυπλίου, 11 Ιουλίου 2010.
 60. Ομιλία με θέμα: “Γκαλανταμίνη: Τα οφέλη στην καθημερινή πράξη ασθενών και φροντιστών”. Στο 2ο Θερινό Σχολείο Γηριατρικής. Πόρτο Χέλι, 19 Ιουνίου 2010.
 61. Ομιλία με θέμα “Κεφαλαλγίες: Ορισμός- Ταξινόμηση- Διαγνωστική προσέγγιση- Φαρμακευτική αγωγή”. Στο 23ο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας. Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2009.
 62. Ομιλία με θέμα: “Οι μελέτες των ανταγωνιστών υποδοχέων CGRP”. Στο 8Ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα της Νευρολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αθήνα, 10 Νοεμβρίου
 63. Ομιλία με θέμα “Εισαγωγή στη θεραπεία της Κεφαλαλγίας από κατάχρηση φαρμάκων”. Στο 9ο Θερινό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Κυλλήνη, 5 Σεπτεμβρίου 2009.
 64. Ομιλία με θέμα “Πέντε χρόνια εμπειρίας με την τοπιραμάτη στην προφυλακτική θεραπεία της ημικρανίας. Τα οφέλη στην καθημερινότητα των ασθενών”. Στο 9ο Θερινό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Κυλλήνη, 4 Σεπτεμβρίου 2009.
 65. Ομιλία με θέμα: “Κλινική εικόνα και διάγνωση της ημικρανίας”. Στην Εκπαιδευτική Ημερίδα της Νευρολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Κυλλήνη, 4 Ιουλίου 2009.
 66. Ομιλία με θέμα “Θεραπεία της Ημικρανίας”, σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα: “Ημικρανία”. Στο 7 Πανελλήνιο Συνέδριο Κεφαλαλγίας.Αθήνα, 20 Μαρτίου 2009 (Διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας).
 67. Ομιλία με θέμα: “Κλινική εικόνα και διάγνωση της ημικρανίας”. Στην Εκπαιδευτική ημερίδα της Νευρολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Βόλος, 21 Φεβρουαρίου 2009.
 68. Ομιλία με θέμα: “Σύγχρονη θεραπευτική θεώρηση της νόσου Alzheimer: Τα οφέλη για ασθενείς και φροντιστές”. Στις Εκπαιδευτικές ημερίδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας «Γ. Παπαδάκης. Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2009.
 69. Ομιλία με θέμα:CGRP και ημικρανία”. Στο 7Ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα της Νευρολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2008
 70. Ομιλία με θέμα “Η Θεραπεία της ημικρανίας σήμερα”. Στο 22ο Ιατρικό Συνέδριο Ενόπλων Δυνάμεων, Θεσσαλονίκη, 6 Νοεμβρίου 2008
 71. Ομιλία με θέμα “Κεφαλαλγία- Επιληψία στην Κύηση”. Στο 4ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Γεωργιούπολη Χανίων, 30 Οκτωβρίου 2008 (Διοργάνωση της Ιατρικής Εταιρείας Ρεθύμνου).
 72. Ομιλία με θέμα “Αντιεπιληπτικά φάρμακα στη θεραπεία της κεφαλαλγίας”. Στο 4ο Παγκρήτιο Ιατρικό Συνέδριο. Γεωργιούπολη Χανίων, 30 Οκτωβρίου 2008 (Διοργάνωση της Ιατρικής Εταιρείας Ρεθύμνου).
 73. Ομιλία με θέμα “Ημικρανία: Το σήμερα και το αύριο”. Στο Υγεία-Πρόληψη 2008, 3ο Συνέδριο Υγείας για το Κοινό. Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2008 (Διοργάνωση GEM, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης).
 74. Ομιλία με θέμα “Πρόοδοι στην ανάπτυξη των νέων αντιεπιληπτικών φαρμάκων”. Στην επιστημονική ημερίδα: “Επιληψίες βρεγματικού και ινιακού λοβού”. Σύρος, 5 Ιουλίου 2008 (Διοργάνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Κατά της Επιληψίας).
 75. Ομιλία με θέμα “Ημικρανία: Μία προοδευτική νόσος;”. Στο 8ο Θερινό Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Χαλκιδική, 26-29 Ιουνίου 2008 (Διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας)
 76. Ομιλία με θέμα “Νευραλγίες”. Στο 8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο- Κεφαλαλγίες της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας. Έδεσσα 14-15/6/2008 (Διοργάνωση της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας).
 77. Ομιλία με θέμα “Κεφαλαλγία κατά την  κύηση και την εμμηνόπαυση”. Στην Επιστημονική εκδήλωση “Νευρολογικές παθήσεις στη γυναίκα”, που έγινε στα πλαίσια του 8ου κύκλου Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων του Νευρολογικού Τμήματος του ΓΝΑ “Γ.Γεννηματάς”. Αθήνα, 30/5/2008. (Διοργάνωση του Νευρολογικού Τμήματος του ΓΝΑ “Γ.Γεννηματάς”).
 78. Ομιλία με θέμα “Επιδημιολογικά δεδομένα ημικρανίας- Κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις”. Σε Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα “Η διαχείριση της κεφαλαλγίας από τον μη ειδικό”, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 34ου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου. Αθήνα 24/5/2008 (Διοργάνωση της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών).
 79. Ομιλία με θέμα “Ημικρανία- Επιπολασμός και εκδήλωση της νόσου”. Στην επιστημονική εκδήλωση: “Ημικρανία: Η σωστή θεραπευτική αντιμετώπιση ξεκινά από τη σωστή διάγνωση”. Παλλήνη, 23/5/2008 (Διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας).
 80. Ομιλία με θέμα “Εφαρμογές αντιεπιληπτικών φαρμάκων πέραν της επιληψίας: Ιδιοπαθής τρόμος, ημικρανία”. Στην επιστημονική ημερίδα: “Επιληπτικές κρίσεις μετωπιαίου λοβού”. Πορταριά, 1/3/2008 (Διοργάνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Κατά της Επιληψίας).
 81. Ομιλία με θέμα: “Κοινωνικοοικονομική θεώρηση της άνοιας”. Στο επιστημονικό συνέδριο:Νεότερες Εξελίξεις στην Άνοια 2008. Αθήνα, 21-22/2/2008 (Διοργάνωση της Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών διαταραχών Αθηνών).
 82. Ομιλία με θέμα: “Ειδικότερα περί Γαλανταμίνης”. Στο 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας-Γηριατρικής. Αθήνα, 7-9 Φεβρουαρίου 2008.
 83. Ομιλίες με θέμα: “Ημικρανία” και “Ο πονοκέφαλος ως ιατρικό πρόβλημα”. Στην επιστημονική εκδήλωση με θέμα: Κεφαλαλγία: Αιτιολογικοί παράγοντες- Πρόληψη- Αντιμετώπιση.Χίος, 8 Δεκεμβρίου 2007.
 84. Ομιλία με θέμα: “Ανοϊκά Σύνδρομα – Σύγχρονη θεώρηση για Διάγνωση και Αντιμετώπιση”. Στο επιστημονικό συνέδριο: Ημέρες Γηριατρικής. Συνέδριο Γηριατρικής & Γεροντολογικής Εταιρείας Ν/Δ Ελλάδας. Πάτρα, 3-4 Νοεμβρίου 2007.
 85. Ομιλία με θέμα: “Προφυλακτική Θεραπεία της ημικρανίας: Πότε και ποια φάρμακα δίνουμε;” Στο 6Ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα της Νευρολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2007.
 86. Ομιλία με θέμα:CADASIL: Όταν το ψάχνεις το βρίσκεις”. Στο6Ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο σε Νευρολογικά Θέματα της Νευρολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2007.
 87. Ομιλία με θέμα: “Ημικρανία σε ενήλικες”. Στην επιστημονική ημερίδα: Επιληψία- Βασικές αρχές ταξινόμησης και αντιμετώπισης. Λεμεσός, Λεμεσσός, 22 Σεπτεμβρίου 2007 (Διοργάνωση του Πανελλήνιου Συλλόγου Κατά της Επιληψίας).
 88. Ομιλία με θέμα:Rare headache situations”. Στο: 3rd Mediterranean Headache Summer School. Myconos, Greece, 13-15/9/2007 (Διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας).
 89. Ομιλία με θέμα: “Η κεφαλαλγία στα επείγοντα”. Στο 33ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο. Αθήνα, 4 Μαΐου 2007 (Διοργάνωση της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών).
 90. Ομιλία με θέμα: “Η τεκμηριωμένη Ιατρική στη Νευρολογία”. Στο 21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελλήνων Νευρολόγων. Αθήνα, 22/4/2007 (Διοργάνωση της Ελληνικής Νευρολογικής Εταιρείας).
 91. Ομιλία με θέμα: “Η γκαμπαπεντίνη σε σύνδρομα νευροπαθητικού πόνου”. Στην Επιστημονική ημερίδα με θέμα “Νεότερα νευροτροποποιητικά φάρμακα στη διαχείριση του νευροπαθητικού πόνου”. Αθήνα, 19/1/2007 (Διοργάνωση της Νευρολογικής Κλινικής του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών).
 92. Ομιλία με θέμα: “Νέες Θεραπείες στην Κεφαλαλγία”. Στο 7ο Θερινό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Ηράκλειο Κρήτης, 6-9 Ιουλίου 2006 (Διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας).
 93. Ομιλία με θέμα: “Κεφαλαλγία στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών”. Στο 7ο Θερινό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας. Ηράκλειο Κρήτης, 6-9 Ιουλίου 2006 (Διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας).
 94. Ομιλία σε φροντιστηριακό μάθημα με θέμα: “Κεφαλαλγίες Αυτονόμου”. Στο 6 Πανελλήνιο Συνέδριο Κεφαλαλγίας.Αθήνα, 14-15/4/2006 (Διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας).
 95. Ομιλία με θέμα:Interesting headache cases”. Στο 2ndMediterraneanHeadacheSummerSchool. Loutraki, Greece, 13-15/9/2005 (Διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας).
 96. Ομιλία με θέμα: “Σύνδρομα Ινδομεθακίνης”. Στο 6ο Θερινό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας.Σκαφιδιά Ηλείας, 1-3/7/2005 (Διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας).
 97. Ομιλία με θέμα: “Παρουσίαση ενδιαφερόντων περιστατικών”. Στο 6ο Θερινό Σεμινάριο της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας.Σκαφιδιά Ηλείας, 1-3/7/2005 (Διοργάνωση της Ελληνικής Εταιρείας Κεφαλαλγίας).